Klasická masáž

Masážními hmaty dosáhneme v organismu nějaké odezvy, určitého léčebného účinku, a to nejen v místě působení, ale i na vzdálených místech nebo dokonce v celém organismu. Při mechanickém podráždění buňky uvolňují histamin a jemu podobné takzvané H-látky, které se krevním oběhem dostávají do celého těla a navozují tím celkovou odezvu na masáž. Nazýváme to odezvou humorální. Podrážděním nervových receptorů (čidel) dojde k odezvě nervové, která má rovněž celkový charakter. Působením H-látek a nervovým popudem dochází k vyplavení hormonů do krevního řečiště a pak mluvíme o odezvě hormonální.

Místní odezva má převážně charakter prosté reakce na mechanické působení. Dojde především k odstranění povrchních zrohovatelých buněk pokožky a tím se uvolní póry – vývody potních a mazových žlázek. Zlepší se tak chemické pochody v buňkách kůže a buněčné dýchání. Zlepší se prokrvení kůže a podkoží, čímž dochází ke zvýšenému přísunu kyslíku, živin, ale i ochranných látek (imunoglobulinů). Současně se zvýší odplavování »odpadových produktů« látkové výměny (oxid uhličitý, »únavové látky« jako kyselina mléčná, močovina a jiné) do žilního a mízního systému. Působením na nervová zakončení v kůži lze masáží zmírnit nebo utlumit kožní bolest. Hlubšími masážními hmaty lze rozrušit svalové zatvrdliny, srůsty, eventuálně jizevnatou tkáň v kloubních pouzdrech nebo šlachových pochvách. Masáží lze rovněž urychlit vstřebávání a odplavení zánětlivých výpotků nebo otoků. Zvýšeným prokrvením se zlepšuje energetická bilance svalových buněk, dochází k rychlejšímu zotavení svalů po zátěži, lepší se svalová výkonnost. Dostředivým směrem prováděnými masážními hmaty docílíme zlepšeného žilního návratu do srdce a tím i jeho ekonomičtější činnosti. Zlepšení krevního oběhu má vliv na celý organismus, mozkem počínaje a ledvinami konče. Nervová zakončení a čidla v kůži, podkoží, svalech a šlachách přenášejí po mechanickém podráždění impulzy reflexním obloukem do vnitřních orgánů v daném segmentu. Tak se dají reflexní cestou ovlivnit porušené funkce těchto orgánů. Vzruchy přenesené nervovými drahami do mozku mají vliv nejen na jeho řídící a regulační činnost, ale i na psychiku, čímž se dá vysvětlit zklidňující nebo naopak dráždivý, stimulující účinek masáže.

ZDROJ: Jan Sedmík, Masáže - Kompletní kniha masážních technik, kapitola - Účinek masáže

©2024 Balanc masáže. Všechna práva vyhrazena.