Bowenova technika

V 50. letech 20. století vyvinul v Austrálii muž jménem Thomas A. Bowen nový, velmi účinný způsob ovlivňování organismu prostřednictvím nenásilného působení na jeho pohybový aparát. 
 
Systémy založené na výsledcích jeho práce jsou dnes vyučovány pod různými názvy po celém světě. V Čechách se pro jeho systém používají označení jako Bowenova terapie, Bowenova tlaková masáž a Bowenova reflexní masáž. 
 
Základem celého Bowenova systému se stala specifická masážní technika, tzv. "Bowenův pohyb". Spočívá ve zvláštním způsobu ovlivňování napětí svalů a svalových skupin prostřednictvím jemné manipulace s vrstvami kůže a podkoží. Při provádění zmíněného Bowenova pohybu masér na stanoveném místě nahrne kůži napříč přes sval, vedle svalu vyvine jemný, nebolestivý tlak, který udržuje po dobu několika vteřin, a pak, pod stále stejným tlakem vyrovná vytvořenou kožní řasu a vrátí kůži zpět na původní místo. Pohyby jsou prováděny na jasně anatomicky definovaných místech ve stanoveném pořadí. 
 
Základní systém ošetření s využitím techniky T.A. Bowena vychází z holistické představy o organismu, a proto není zaměřen na diagnostiku a cílené izolované ošetření konkrétních problematických partií. Cílem tohoto typu masáže je optimální vyladění svalové soustavy ošetřovaného organismu s využitím jeho vlastních regeneračních mechanismů. 
©2023 Balanc masáže. Všechna práva vyhrazena.